ਔਨਲਾਈਨ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ

ਨਫਰਤੀ ਬਲਾਗ,ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨੂੰ $759,762 ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ _________ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ,ਬਲਾਗ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਨੂੰ $759,762 ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਤਿਆਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਚਾਰ-ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 10 ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। YWCA ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਨਫ਼ਰਤ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਉਦਯੋਗ, ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲਿਆਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਔਨਲਾਈਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੈਜ਼ੀਲੈਂਸੀ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਗੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। -ਮਾਣਯੋਗ ਬਿੱਲ ਬਲੇਅਰ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਤਿਆਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ "ਆਨਲਾਈਨ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਨਲਾਈਨ ਨਫ਼ਰਤ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ-ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ।"

ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ